Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 (17η αναμόρφωση)

Αριθμός Απόφασης:

246

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: