Εγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών ιατρικού φακέλου» στα πλαίσια του έργου «Προστασία της υγείας του αστικού πληθυσμού με στόχο την πρόσληψη μέσω της εφαρμογής κατευθυντηρίων γραμμών και της χρήσης νέων τεχνολογιών PRE – E – HEALTH.

Αριθμός Απόφασης:

248

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: