Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για το έργο Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας Δημοτών «E-Βοήθεια Στο Σπίτι».

Αριθμός Απόφασης:

328

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: