«Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων»

Αριθμός Απόφασης:

042

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

05/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: