Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού αγροτεμαχίου υπ αριθμ. 407α3 στην οδό Πόντου, Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

041

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

05/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: