«Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Φύλαξης σχολικών μονάδων της δημοτικής ενότητας Μενεμένης του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

286

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: