«Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» (Αριθμ.μελέτης 37/15)

Αριθμός Απόφασης:

285

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: