Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

354

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: