«Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

330

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: