Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Φύλαξης χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

286

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

08/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: