Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Αριθμός Απόφασης:

245

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: