Έγκριση διενέργειας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας ειδών αρτοπωλείου» για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ.

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: