Έγκριση διενέργειας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των υπολειπόμενων ειδών -Ομάδα Γ) Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ), στα πλαίσια του διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των α

Αριθμός Απόφασης:

063

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: