Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για την ανάθεση «Εκμίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσώπων αθλητικών τμημάτων». Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: