Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για την ανάθεση «Υπηρεσιών Φύλαξης Ασφάλειας χώρων του δήμου». Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

72

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: