Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Προμήθεια ενημερωτικού φυλλαδίου για την ενημέρωση της ομάδας στόχου» στο πλαίσιο της δράσης 17 με τίτλο: Επικοινωνιακό σχέδιο, της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο: Τοπικό σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκ

Αριθμός Απόφασης:

142

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: