Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας « Αποξήλωση πρεμνών και φύτευση νέων δένδρων» (αριθ. μελέτ. 104/2012) και προϋ/σμού 55.830,00€.

Αριθμός Απόφασης:

356

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: