Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Κλάδευση δέντρων», με αριθ. μελ. 111/2012 και προϋπολογισμό: 40.000,00 € με Φ.Π.Α 23%. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

355

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: