Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: “Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

168

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: