Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: “Εκμίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσώπων αθλητικών τμημάτων, με αριθ. μελ. 01/2013. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

61

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: