Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Φιλοξενίας παιδιών (7-14 ετών) & ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2016». Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

177

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: