Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: “Περίθαλψη και σίτισης των αδέσποτων ζώων.

Αριθμός Απόφασης:

87

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

09/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: