Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Συντήρησης βαφών κτιρίων Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων», αριθ.μελέτ. 41/2015

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: