Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Προμήθεια εξοπλισμού τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εφαρμογών Πληροφορικής, Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης και Φιλοξενίας Εφαρμογών, Εκπαίδευσης Χρηστών και Αναλωσίμων Υλικών στα πλαίσια του έργου «Ολο

Αριθμός Απόφασης:

350

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: