Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης στο πρόγραμμα ROMED 2 - ROMACT (του δεύτερου κύκλου του προγράμματος ROMED), της συμφωνίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Γενικής Διεύθυνσης Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

351

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: