Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαιολιπαντικών αντιψυκτικού καθαριστικού υλικού για τα οχήματα και μηχανήματα του δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/03/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: