Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (αριθμ.μελ.85/15).

Αριθμός Απόφασης:

311

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: