Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε υποβολή πρότασης στην πρώτη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED 2014 -2020 «Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ενεργειακής απόδοσης ...

Αριθμός Απόφασης:

310

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: