«Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων».

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: