Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών και οργάνων παιδικής χαράς» (αριθμ.μελ.68/15).

Αριθμός Απόφασης:

273

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: