Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την «Επισκευή απορριμματοφόρου φορτηγού οχήματος τύπου πρέσας ΚΗΙ 6805».

Αριθμός Απόφασης:

100

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: