Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

95

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: