1.Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 και ένταξη της μελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ–ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ–ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.6 ΤΟΥ (ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. μελ. 81/2017. 2. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω μελέτης, προεκτιμώμενης αξίας 203.313,29 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

244

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

27/08/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: