«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων & μπαζοαπορριμμάτων», με αριθ. μελ. 110/16.

Αριθμός Απόφασης:

338

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: