Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16 για την σύμβαση «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων & μπαζοαπορριμμάτων», με αριθ. μελ. 110/16.

Αριθμός Απόφασης:

339

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: