«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών: «Συντήρησης βαφών κτιρίων Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης», αριθμ. μελέτης 56/17.

Αριθμός Απόφασης:

182

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

06/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: