«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

06/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: