Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρωμάτων», αριθμ.μελ.12/17.

Αριθμός Απόφασης:

246

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

27/08/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: