«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και ηχείων συστήματος προτεραιότητας για τις υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», αριθμ.μελέτης 12/19

Αριθμός Απόφασης:

245

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: