Έγκριση πρακτικού επιτροπής αναφορικά με την εξέταση της με αριθμ.πρωτ. 19784/14-10-19 ένστασης στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

246

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: