«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, τευχών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενία ΑΜΕΑ του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2021».

Αριθμός Απόφασης:

162

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: