Μείωση τελών Χρήσης κοινοχρήστου χώρου

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: