Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων, δημοτικών ακινήτων στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (ΚΔΕΔΑΜ) για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών, στα πλαίσια ίδρυσης υποκαταστημάτων της ΚΔΕΔΑΜ.

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: