Έγκριση- Εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών της υπηρεσίας για την πρόσληψη δύο (2) διευθυντών στελεχών Γυμναστηρίων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ επί θητεία της ΚΔΕΔΑΜ, από τον ΟΤΑ στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄280

Αριθμός Απόφασης:

42

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: