Έγκριση έκδοσης 6 εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης της ΚΔΕΔΑΜ στο πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής – Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) συνολικού ποσού 25.450,00€

Αριθμός Απόφασης:

358

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: