ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.ΑΜ. , ΠΟΣΟΥ 18.348,00 ΕΥΡ( ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Ζ(ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016».

Αριθμός Απόφασης:

245

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: