ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 37.710,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΔΕΔΑΜ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014».

Αριθμός Απόφασης:

417

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: