Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου επί της οδού Κένεντυ 32

Αριθμός Απόφασης:

032

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: