Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθμό 392β δημοτικού αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

033

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: