Έγκριση εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 426β δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

092

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: